#1

Extenzivní
zelená střecha

Hlavní výhodou vegetace extenzivní zelené střechy je její autoregulace. Je schopna žít bez pravidelné závlahy a vystačí si se srážkovou vodou. Ustálený pojem, že extenzivní střecha je bezúdržbová, není úplně tak pravdivý, ale má k tomu velmi blízko.

Nevyžaduje závlahu

Údržba pouze 1 – 2× ročně

Nízké zatížení střechy

Vegetace přečká velké sucho i mráz

Realizace možná až do sklonu střechy 45 st.

Instalační výška cca 12 cm

Nižší náklady oproti intenzivní zelené střeše

Lze kombinovat s pochozími a pobytovými prvky

Omezený výběr vegetace

#2

Intenzivní
zelená střecha

Název vychází z potřeby intenzivní údržby střechy. Často je nazývána střešní zahradou. Údržba intenzivní střechy vyžaduje čas. Potřebuje pravidelnou závlahu, hnojení, sečení trávníku, nebo udržování ostatní zeleně za účelem kultivace. Vegetaci na střešní zahradě mohou tvořit trávníky, keře, stromy či užitkové rostliny.

Bývá plně pochozí, často se zpevněnými plochami

Přináší stejnou či podobnou užitnou hodnotu jako zahrada

Rozšíření pobytové plochy vašeho domu

Vyšší zatížení střechy

Vyžaduje pravidelnou závlahu

Intenzivní údržba

Vysoká instalační výška

Vyšší pořizovací náklady

#3

Biosolární
střecha

Fotovoltaické panely a zelená střecha jsou dokonalou kombinací. Panely se v létě přehřívají a nejsou tak výkonné, ale v kombinaci s extenzivní zelení se díky odpařování dešťové vody ochlazují a tím zvyšují svoji výkonnost až o 15%. Díky unikátnímu řešení se solární panely nemusí kotvit do hydroizolace, ani bodově přitěžovat. Namontují se do speciální retenční desky a následně se konstrukce zatíží vegetačním souvrstvím.

Zvýšení výkonu fotovoltaických panelů

Nevyžaduje kotvení konstrukce do hydroizolace, ani bodové přitížení

Možná kombinace dotací jak na fotovoltaiku tak i na zelenou střechu

Maximální enviromentální využití střechy

Vyšší pořizovací náklady

#4

Polointenzivní
zelená střecha

Polointenzivní zelené střechy (také nazývané jednoduché intenzivní) tvoří přechodný typ mezi extenzivními a intenzivními zelenými střechami. Kromě vegetace vhodné pro extenzivní zelené střechy lze na polointenzivních zelených střechách využít i další rostlinné druhy jako trávy, trvalky, dřeviny, které mají vyšší nároky na skladbu vegetačního souvrství, zásobování vodou a živinami. 

Různorodá vegetace

Nižší náklady oproti intenzivní střeše

Lze kombinovat s pochozími a pobytovými prvky

Nutnost závlahy v sušších období

Intenzivnější péče

Vyšší mocnost souvrství

Vyšší zatížení na střechu